MILJÖPOLICY

Vi skall regelbundet utvärdera verksamhetens miljöpåverkan samt om möjligt minska utsläpp och avfall. 

miljopolicy

Vi skall uppfylla kraven i tillämpliga lagar och bestämmelser. 

Vi skall arbeta för ständiga miljöförbättringar i takt med vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Vi skall ta hänsyn till den totala miljöpåverkan och vår strävan är att använda material som är skonsamma mot miljön. 

Vi skall påverka våra leverantörer, så att de medverkar till att vår miljöpolicy kan underhållas. 

Våra anställda skall genom utbildning och information upprätthålla sin miljömedvetenhet ,så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt sätt. 

Vi skall i vårat miljöarbete ha en öppen attityd mot kunder, leverantörer, myndigheter och allmänhet.