I Uppsala hittar man GLA, vilket står för Gunnar's Lastbilutrustning AB med anor från 1875.

Idag kännetecknar vår specialitet kapell i olika färger och utformningar med eller utan reklamtexter.

Välkommen till GLA i Uppsala

I Uppsala hittar man GLA, vilket står för Gunnar’s Lastbilutrustning AB med anor från 1875.
Idag kännetecknar vår specialitet kapell i olika färger och utformningar med eller utan reklamtexter.